Racing

STCC-premiären flyttas till Skellefteå

STCC-premiären 2023 flyttas till Skellefteå Drivecenter Arena den 3–4 augusti, en senareläggning på grund av komponentbrist i tillverkningsprocessen av de nya elektriska STCC-bilarna.

– Vi beklagar att vi inte kommer att kunna bjuda publiken i Falkenberg på vår världspremiär som i stället kommer att ske på Skellefteå Drivecenter Arena och vi vill rikta ett stort tack till alla inblandade parter för deras förståelse och vilja att hitta nya lösningar, säger Micke Bern, vd för STCC.

– Dessvärre är förseningar och omplaneringar något man får anpassa sig efter i dagens världsläge, men vi kommer inte avvika från vår grundplan om att köra sex tävlingshelger säsongen 2023. Vi jobbar just nu med att planera in en ny tävlingshelg och vi kommer träffa Ronny Andersson från Falkenbergs Motorklubb i nästa vecka, mer information kommer inom kort.

Just nu tillverkas 12 helt nya 550-hästars elektriska STCC-bilar av EPWR, företaget som skapat den hållbara elektriska racing-plattformen som STCC tävlar med från 2023.

Förseningar i leveransen av komponenter till produktionsprocessen innebär att tiden mellan leverans av de färdiga tävlingsbilarna och den tidigare tilltänkta premiären under Västkustloppet på Falkenbergs Motorbana den 8–9 juli blir för kort.

Efter leverans av bilarna ska ett antal tester göras på banor i Sverige innan bilarna är helt redo för tävlingspremiär i Skellefteå den 3–4 augusti.

– Vi står mitt i det största skiftet i motorsportens historia med elektrifieringen av STCC, samtidigt som vi precis kommit ur en pandemi och ett tragiskt krig pågår i Europa. Tyvärr är förseningar kopplat till komponentbrist en faktor som inte går att räkna bort och något som tvingar oss till att senarelägga leveransen av de nya bilarna, säger Micke Jansson, vd för EPWR.