Racing

Bäckman ny segrare i Skellefteå när Dahlgren diskas och Nerman får tillbaka straff

Svenska Bilsportförbundets (SBF) Disciplinnämnd har beslutat att utesluta Robert Dahlgren från första tävlingen i Skellefteå tidigare i år och återinföra Hugo Nermans straff för tjuvstart i samma tävling.

Andreas Bäckman ny segrare i Skellefteå efter domslut. Foto: Martin Öberg

Robert Dahlgrens bil gick inte igenom kontrollen av markfrigång efter första Skellefteå-tävlingen, något som dock släpptes med motivationen att bilens front-splitter var skadad.

Hugo Nerman fick först ett 20-sekundersstraff för tjuvstart då han rullade precis innan startlamporna släcktes. Beslutet överklagades dock på plats av Nermans team Brink Motorsport med motivationen att startproceduren inte genomförts korrekt.

Lestrup Racing Team lämnade in en protest på domsluten efter Skellefteå-helgen som sedan dess har utretts av SBFs Disciplinnämnd.

”Nämnden har efter genomgång av det inkomna materialet funnit, att det inte finns några rapporter om incidenter under heatet med inblandad bil. De repor som är synliga på splittern kan inte ha gjort att den är för låg, då dessa borde istället lyft den uppåt. Därför beslutar nämnden att bifalla överklagan, då man finner att bilen är för låg vid tekniska efterkontrollen. Berörd part ska därmed vara diskvalificerad i Race 1 enligt regel 2.16.10 och resultatlistan ändras därefter,” lyder motiveringen från Disciplinnämnden gällande bestraffningen för Dahlgren.

”Nämnden har läst igenom inkomna handlingar och då även beaktat domarordförandes utsaga. Otvivelaktigt är att startnummer 69:s bil rör sig när den är under startens kommando, vilket enligt reglerna ej är tillåtet. Övriga deltagare blir observerade på att bestraffning utdelat, vilket förmodligen har inverkan på körningen under finalen. Nämnden har efter diskussion beslutat att bifalla överklagan med hänvisning till ovan nämnda regler. Utdelat sekundtillägg ska återinföras i resultatlistan som därmed skall revideras,” lyder motiveringen från Disciplinnämnden gällande bestraffningen för Nerman.

Bestraffningen innebär att Andreas Bäckman får segern i första tävlingen i Skellefteå, hans första STCC-seger någonsin, och får sällskap på pallen av Oliver Söderström som ny tvåa och Tobias Brink som ny trea.

Hugo Nerman tappar ner från första plats till femte plats medan Robert Dahlgren är utesluten.

I mästerskapet innebär det att Robert Dahlgrens ledning krymper från 47 poäng till 27 poäng där Söderström, Brink och Mattias Andersson delar andraplatsen. Bäckman är femma, 28 poäng bakom.

I teammästerskapet tappar PWR Racing sin ledning på 25 poäng och delar istället förstaplatsen med Lestrup Racing Team medan Brink Motorsport är trea, 32 poäng bakom inför de två avslutande tävlingshelgerna.

– Vi är nöjda över att se att det korrekta resultatet äntligen är återställt. Vi föredrar precis som alla andra team att resultaten avgörs på banan och protesterna är inte lagda mot något specifikt team, utan att procedurerna måste följas. Medan det kortsiktiga utfallet från domslutet kanske inte är något alla är nöjda med, så är jag övertygad om att de långsiktiga effekterna är de bästa för samtliga involverade och nu har vi ett resultat som representerar de sportsliga värdena i STCC, säger Fredrik Lestrup, medgrundare av Lestrup Racing Team.

– Vi håller inte med om domslutet, men vi anser att STCC ska avgöras på plats under tävlingshelger. Därför väljer vi att respektera beslutet, säger Ted Brink, teamchef för Brink Motorsport.