EnduroMotocross

Gymnasium Skövde fullföljer avtalstiden för riksidrottsgymnasiet i motocross och enduro

Foto: rihaij

Gymnasium Skövde fortsätter att bedriva riksrekryterande gymnasieutbildning i motocross och enduro enligt avtal till och med vårterminen 2020. Det innebär att elever i både år 2 och 3 kan gå klart sina utbildningar i Skövde.

Tidigare i höst beslutade barn- och utbildningsnämnden att säga upp avtalen med Svenska Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) för den riksrekryterande gymnasieutbildningen i motocross och enduro. Detta på grund av att förutsättningarna för att bedriva verksamheten väsentligt försämrats i och med överklagandet av den tilltänkta motocrossanläggningen i Skövde.

Avtalsparterna har i dialog med Skövde kommun enats om att tidsramen för avvecklingen blivit för snäv. Därför beslutar nu barn- och utbildningsnämnden att avtalstiden (läsåret 2019/2020) ska fullföljas. Det innebär att RF och Svemo får mer tid på sig att hitta en ny avtalspartner. Därmed tryggas elevernas fortsatta gymnasieutbildning och riksidrottsgymnasieverksamheten för motocross och enduro i Sverige. Inga nya antagningar kommer att göras till utbildningen på Gymnasium Skövde.