Rally

Volvo Euro Cup planterar 1600 träd i Danmark

Vi vet att vi alla på jordklotet har mer eller mindre klimatpåverkan och därför inser ju även vi att vi måste dra vårt strå till stacken. Utöver att vi arbetar på våra internationella tävlingar med hård kontroll av alla miljöpåverkande produkter i depåer etc. så vet vi att vi kör med bilar som inte står för en högteknologisk vidareutveckling. Därmed så anser vi att vi måste göra vårt arbete i andra änden och därmed där vi kan göra en direkt påverkan. 2022 kommer vi plantera 1 träd per team och körd SS mil.

Tillsammans med en global partner kommer vi att delta i ett av de ideella världsomfattande projekten för att plantera träd över världen. Vi kommer helt enkelt i vår avgift i cupen ta ut 1 euro per körd SS mil. Detta gör totalt över året om vi snittar 20 bilar per tävling att vi kommer plantera c:a 1600 nya träd. Det känns skönt att vi genom vårt arbeta kan vara med och göra en så pass direkt inverkan på ett miljöarbete utan en massa mellanhänder och flum flum.

Varför har vi då valt att satsa på träd för miljön?

Träd hjälper till att rena luften vi andas, filtrerar vattnet vi dricker och ger livsmiljöer till över 80% av världens jordnära biologiska mångfald.

Skogar ger jobb till över 1,6 miljarder människor, absorberar skadligt kol från atmosfären och är nyckelingredienser i 25% av alla läkemedel. Har du någonsin tagit en huvudvärkstablett? Det kommer från barken på ett träd t.ex. Allt detta sammantaget gör det enkelt att motivera oss till att hjälpa till med arbetet kring miljön.

Vart kommer träden planteras?

Det sker projekt över hela världen i alla världsdelar. En rolig del i detta är att det bl.a finns ett projekt i vår direkta närhet nämligen Danmark där vi har 2 av våra deltävlingar.

På grund av historisk avskogning är endast 14,5% av landytan i Danmark skogsbevuxen. Vår partner kommer att arbeta tillsammans med 550 markägare för att 1 miljon träd planterade på över 350 hektar mark för att gynna klimatet, den biologiska mångfalden och det lokala samhället. Detta projekt är en del av en rikstäckande satsning på att växa Danmarks skogstäcke till 25% år 2100 och kommer att etablera en multifunktionell skogsmark på marginell jordbruksmark i västra Jylland. Den bästa delen? Den kommer att skyddas för evigt av den danska skogen.