Racing

Falkenbergs Motorklubb 90 år

För 90 år sedan, den 14 mars 1929, på Café Göta i Falkenberg bildades Falkenbergs Motorklubb. Köpman Algot Persson satt ordförande och mötesprotokollet skrevs av Valdemar Glans. Dessa två valdes också när den permanenta styrelsen valdes. Tävlingsledare blev P.O. Persson.

Starten i ett ERCup-långlopp, Falkebergs Motorbana 2011.
Foto: Bengt-Åce Gustavsson, Racefoto.se

FMK:s motorbanor

1930 – 1939 Vinbergs Hed. Jordbana 400 meter. Intill dåvarande Falkenbergs Järnväg (Pyttebanan). En nitisk landsfiskal var en av orsakerna till att tävlingarna fick ett abrupt slut. Han krävde nämligen att motorcyklarna skulle vara registrerade och ha belysning. Även krigsutbrottet bidrog till att verksamheten upphörde. Många blev ju inkallade till militärtjänst. Under tiden 1939 – 1950 var FMK vilande p g a kriget.

1948 – 1950 Mindre bana vid Walters Bilåtervinning. Deltagarna kallade inte tävlingarna för motorcross utan ”chramble” med korta heat.

1952 – 1964 Skreabanan. (Området strax söder om nuvarande Trafikplats Skrea Backe, ner mot Heberg). Banan var 4255 meter och efterkrigstidens längsta motorbana. Tanken var att starta en stor motortävling i Västsverige. Västkustloppet var fött – ett av racingens äldsta varumärken. Västkustloppet genomfördes på Skreabanan 1952 – 1964. Verksamheten på Skreabanan var tvungen att läggas ner p g a Vägverket skulle bygga om Torupsvägen.

1967 — Falkenbergs Motorbana. 1832 meter. Ligger utmed väg 154 vid Bergagård, Ljungby i Falkenbergs kommun. Det fanns två andra alternativ till att ersätta Skreabanan men FMK:s styrelse fastnade för denna. Inte först förrän 1 april 1967 fick klubben tillträde till marken. Ingen lyckats bygga en motorbana så snabbt. Att bygga en motorbana i obruten terräng är förmodligen världsrekord. 5 – 6 augusti 1967 kunde FMK arrangera Västkustloppet på den nya motorbanan. Publiksiffran var imponerande drygt 20 000.

Falkenbergs motorbana – arrangemang och utveckling

Numera genomförs flera tävlingar och andra arrangemang. En gokartbana har anlagts både för ungdomsverksamhet och hyrkarting. Motorbanan utnyttjas också för allmännyttig körning av polis, ambulans, transportstyrelsen, m.fl. och uthyrs även för förarutveckling.

Under senast 6 åren har motorbanan rustats upp och utvecklats till Sveriges modernaste anläggning. Bl.a. har följande större investeringar genomförts: Gokartbana, ny Medical Center, ny läktare, el -och fiber runt hela banan, kameror runt banan för Race Control, utbyggnad av café och tävlingssekreteriat, nya skyddsvallar och avåkningszoner (2019) och Ljussignalsystem runt banan (2019)

Framgångsrika FMK-förare

FMK har haft flera framgångsrika tävlingsförare under åren, både i Sverige och internationellt. För att nämna några:
Roadracing: Ingemar och Håkan Bengtsson, Leif ”Gusten” Gustafsson, Jörgen Ask.
Bil: Ulf Svensson, Sven-Åke Hermansson, Peggen Andersson, Fredrik Larsson, Leo Andersson
Dragracing Top Fuel Bike: Rikard Gustafsson

Under jubileumsåret kommer samtliga entréavgifter för publiken att vara 90 kronor och till hösten anordnar FMK en jubileumsfest.